Bolagsspel

Andelsspel Sportspel

Bolagsspelet XL Andelsspel

Bolaget just nu fullbokat.

Anmäl ditt intresse att vara med när plats blir ledig...

Ange Bolagsspelet XL när du anmäler intresse.

Andelspris: 260 kr/ andel och vecka. Spelas i 20 andelar.

Spelar Stryktipset M5184 rader  5 184 kr

Se regler bolagsspel längre ned.

Bolagsspelet Topptips Europa - Onsdag

Nytt bolag! - start 21 oktober

Anmäl ditt intresse att komma med via Kontakt-sidan - ange Bolagsspel Topptips Europa!

Andelspris: 33 kr/andel och vecka

System: 324 rad/ kr Systemet spelas i 10 andelar.

Spelas onsdagar! (mitt-i-veckan)


Bolagsspelet Tipsarens Bästa

Nytt bolag! -  just nu fullbokat.

Anmäl ditt intresse att vara med när plats blir ledig ...

Ange Bolagsspelet Tipsarens Bästa när du anmäler intresse.

Andelspris: 13 kr/andel och vecka. Spelas i 10 andelar.

Spelar Stryktipset R 0-7-16 med 3 Multi-halvgard  128 kr 

Spelas varje lördag!  Se regler bolagsspel längre ned.

Bolagsspelet Topptips-Lördag

Bolaget är just nu fullbokat.

Anmäl ditt intresse så är du med på en reservplats...

Ange Bolagsspel Topptipset när du anmäler intresse!

Andelspris: 98 kr/andel och vecka

System: 972 kr Systemet spelas i 10 andelar.

Spelas varje lördag!

Anmäl ditt intresse att komma med via Kontakt-sidan och ange då vilket/vilka bolag du vill vara med i. Se regler bolagsspel längre ned.

Våra övriga bolagsspel:

Dagens TravBet XL

Travbolaget V75 med Dagens TravBet  XL

Andelsspel trav V75 Tillsammans 

Spelar utvalda "spikade" omgångar (lördag) 1 gång/ månaden.

Bolaget är fullbokat - men anmäl dig för reservplats!

Anmäl dig via Kontaktsidan och ange TravBet XL

Andelspris: 300 kr/andel och omgång.

System:  Spelar matematiskt system för max 6000 kr i 20 andelar / omgång.

Anmäl ditt intresse att komma med via Kontakt-sidan och ange då vilket/vilka bolag du vill vara med i. Se regler bolagsspel längre ned.

Regler bolagsspel:

Svenska Spel Sport & Casino - Spela Tillsammans:

  • Den som går med i bolaget ska ha för avsikt att vara med varje vecka.
  • Andel skall köpas senast torsdag kl 16:00.
  • Du kan själv rätta spelen via Mina spel hos Svenska Spel.
  • Om du framöver vill gå ur bolaget så vill vi gärna att du meddelar detta i god tid via hemsidans Kontakt-sida.
  • I övrigt gäller Svenska Spels villkor för bolagsspel/spela tillsammans.

ATG - V75 Tillsammans:

  • Den som går med i bolaget skall ha för avsikt att vara med i varje spelomgång.
  • Köp av andel görs senast torsdag 20.00 inför varje spelomgång.
  • Om du framöver vill gå ur bolaget så vill vi gärna att du meddelar detta i god tid via hemsidans Kontakt-sida.
  • För mer information: https://tillsammans.atg.se/hjalp/kom-igang