Svenska regeringen hotar spelbolagen…

14.02.2019

Under torsdagen hade civilminister Ardalan Shekarabi (S) bjudit in företrädare för den svenska spelmarknaden. På agendan låg en diskussion om spelreklam, som enligt regeringen är för aggressiv och omfattande i bland annat tv-kanaler och sociala medier.

Efter mötet slog ministern fast att branschen nu ställs inför ett ultimatum. Om de inte tar initiativ till att minska reklamen själva innan den 31 mars väntar hårdare lagstiftning.

- Omfattningen och aggressiviteten på marknadsföringen är på en nivå som inte alls överensstämmer med svenska folkets vilja, säger Shekarabi. Han kräver att spelbranschen tar tag i både mängden reklam, och hur den är utformad.

Civilministern slog också fast att det kan bli ytterligare restriktioner när det gäller marknadsföring, om branschen inte sköter sig. Den svenska spelmarknaden omreglerades vid årsskiftet. Nu måste alla aktörer ha en licens för att driva spelverksamhet samt följa regler kring måttfull reklam.

Man måste dessutom motverka spelmissbruk oavsett om Svenska Spel eller ATG vecka in och vecka ut översvämmas av jackpottar.

Jenny Nilzon som är vd på Spelbranschens riksorganisation, som har ett par av spelbolagen som medlemmar...Vi har ännu inte sett effekten av den nya lagen ännu, och man pratar redan om nya regleringar.

Själv så tror jag att den nya omregleringen inte alls var genomtänkt och att regleringen gjort marknaden minst sagt stökig. Många spelbolag slåss om utrymmet som knappast regeringen var insatt i. ATG erbjuder idag sportspel och Svenska Spel i sin tur spel på hästar...