I stjärnornas värld...

23.01.2019

"-Jag är helt för att fotbollsspelare ska prisas för sina insatser då de fungerar som viktiga förebilder i vår kamp för att få våra barn att motionera. De förtjänar också en riklig belöning då alla med minsta insyn i fotbollsstjärnornas liv förstår vilka uppoffringar de gör, riskerna de tar och allt de försakar.

Men när vi hyllar dessa fortfarande mycket unga människor som några slags supermänniskor och ersätter dem så rikligt att det måste tolkas som att deras insatser på jorden är mycket viktigare än alla sjuksköterskors, lärares och polisers så kan vi kanske inte förvänta oss att de ska bli som alla oss andra. Du kanske inte kan vara en fungerande samhällsmedborgare på samma gång som du förväntas vara allas utomgalaktiska superstjärna.

Mycket tyder i alla fall på att många fotbollsspelare inte förmår att balansera de två sakerna på samma gång. Men vad ska vi då göra? Låsa in dem i fängelser?"

Hela krönikan kan Du hitta hos Aftonbladet/Sportbladet - Patrik Brenning