Extra morot inför kvalet

07.05.2020

För svenskfödda kallblod finns en extra avelsstimulans som kallas Kvalbonus. När hästen genomför ett godkänt kvallopp för första gången, får hästens uppfödare en bonus på 2 000 kronor och ägaren en bonus på 10 000 kronor. Detta under förutsättning att hästen är ett svenskfött kallblod och klarar kvalet senast den 30 juni som treåring. Även hästar som tidigare inte klarat premieloppet har chansen till Kvalbonus.

Kvalificeringsbestämmelser

För de hästar som enligt punkt 1 är skyldiga att delta i kvalificeringslopp, gäller följande övre gräns som godkänd kvalificeringstid.

Kallblod: 3-åriga 1.50,0